8/11/2007

Pengenalan al-Arqam

Oleh : Muhammad Mujahid bin Muhammad Fadzil
Kuliah Usuluddin, Universiti Al-Azhar Kaherah

Al-Arqam merupakan sebuah fahaman (aliran pemikiran, bukan sebuah agama) yang menyerapkan pengamalan dan nilai (akhlak) tasawwuf tanpa menekankan aspek syariat (fiqh dan hukum hakam sekitarnya) yang sebenar (berdasarkan disiplin-disiplin tertentu) dan keshahihan ilmu (aspek penerimaan ilmu dan kaedah-kaedahnya dalam berhujah atau berpegang).

Di sini, saya cuba menggunakan pemikiran yang pertengahan di dalam membuat dan menghasilkan keputusan yang akan dipertimbangkan sendiri oleh pembaca.Antara yang perlu diberi perhatian di dalam penyampaian ilmu samada berbentuk naqli ataupun aqli, di sana terdapat beberapa kaedah yang sepatutnya dijaga dan dipelihara di dalam proses tersebut.

Setelah kita meneliti semua penulisan, penyampaian, rakaman mahupun pertuturan, kita akan mendapati beberapa masalah di dalam pembahagian-pembahagian berikut. Antaranya:- Penggunaan Dalil al-Arqam@Rufaqa' di Dalam Berhujah atau Beri'tikad

1)Penggunaan dalil al-Quran Kebanyakan pertuturan, uslub dan sebagainya kurang disandarkan kepada dalil al-Quran. Ia banyak bersandarkan kepada tasawwuf semata-mata, dan nilai-nilai murninya. Sedangkan al-Quran sendiri lebih mengetengahkan dan menjelaskan uslub tersebut.

Selain itu, penggunaan dalil al-Quran sebagai hujah amat lemah, walaupun ada beberapa penggunaannya, namun masih tidak mengikut kaedah tafsir yang sebenar. Di dalam penafsiran al Quran, al-Arqam juga agak kurang menggunakan tafsiran ulama’-ulama’ yang muktabar dan lebih tepat dengan kehendak ayat.

Dalil-dalil al-Quran lebih banyak dan jelas di dalam persoalan Hari Kiamat, tetapi penggunaannya di dalam sebaran pegangan mereka agak berkurangan. Sekiranya mereka dikatakan sebagai pakar Ilmu Akhirat sekalipun, mereka sepatutnya lebih menonjolkan dalil-dalil al-Quran terlebih dahulu. (Sila rujuk kitab an-Nihayah Fi al-Fitani Wa al-Malahim, an-Nihayah Bidayah Wa an-Nihayah, Ibnu Kathir, as-Shohih al Musnad Fi Ahadithi al-Fitani Wa al Malahimi Wa Asyratu as-Sa’ah, Mustafa bin al-Adawiy dan banyak lagi).

2)Penguasaan Ilmu Hadith Ilmu Hadith atau disebut Ulum Hadith atau Mustolah Hadith yang sangat penting di dalam pemahaman dan penggunaan hadith sebagai hujah. Kebanyakan hadith yang menceritakan tentang Hari Kiamat dikategorikan sebagai Hadith Ahad. Namun penggunaannya sebagai hujah dan pegangan diakui oleh kebanyakan ulama’, seperti Imam Shayuti, Tadribu ar-Rawiy dan disyarahkan oleh Dr Umar Hasyim, Syeikh Hassan Sagaf, Syarh Aqidah Thohawiyah dan banyak lagi.

Namun begitu, hadith-hadith yang berkaitan dengan Bani Tamim, hampir keseluruhannya dho’if (disebut di dalam Kitab al-Fitan, al Imam al Hafiz Nu’aim bin Hammad bin Mu’awiyah bin al Harith al Khuza’ie al Marwazi. Sepanjang pengkajian saya berkenaan hadith Bani Tamim, saya belum menemui Hadith Shahih yang jelas di dalam bab ini)

Hadith dho’if telah disepakati oleh ulama’-ulama’ hadith bahawa ia tidak boleh dijadikan hujah, apatah lagi di dalam bab Akidah. (Sila rujuk kitab-kitab ini di dalam perbahasan Hadith Dho’if, Tadribu ar-Rawiy, Imam Syayuti, Nukhbatul Fikr, Ibnu Hajar al-Asqolani, Mukaddimah Ibnu Solah, Mukaddimah Majmu’ dan banyak lagi).

3)Pemahaman hadith Di dalam pemahaman al-Arqam@Rufaqa’ terhadap hadith Nabi SAW, mereka boleh dikategorikan sebagai seorang yang tersilap di dalam membuat penafsiran tersebut, kerana kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh ulama’-ulama’ (al muhaddith, al hafiz, al Hujjah, al Hakim dan amirul mu’minin).

Mereka agak lemah di dalam memahami dan perbandingan hadith. Contohnya di dalam hadith Bani Tamim sendiri, menyebut bahawa kemunculan golongan ini di “timur” (hadith no. 852, sanadnya dho’if, Kitab al-Fitan, al Imam al Hafiz Nu’aim bin Hammad bin Mu’awiyah bin al Harith al Khuza’ie al Marwazi. Ditakhirjkan oleh Abu Amru ad-Dani 5/546, Ibnu Abi Ashim Sunnah 2/633, Ibnu Majah 4082, al Bazar 1/246, Ibnu Abi Syaibah Musannif 7/527, at Thobroni 10/85 dan Hakim 4/464. Sanad lemah pada Yazid bin Abi Ziyad).

“Timur” yang dimaksudkan di sini ialah Afrika (perkataan umum, mungkin boleh dikatakan sebagai negara di Afrika, Raja di Benua Afrika dan sebagainya) tetapi ia bukanlah Negara Malaysia sepertimana yang ditafsirkan oleh al-Arqam@Rufaqa’. (Pandangan ini telah di dinyatakan oleh Abu Qubail di dalam Kitab al-Fitan 4/215 dan telah disebut juga oleh Imam Syayuti di dalam Kitab al Hawi 2/68).

Selain itu, Dr Mustafa Murad (PhD Dakwah Universiti al-Azhar di dalam kitabnya Nihayatul Alam) mentafsirkan hadith tentang kemunculan mereka di Timur ialah negara Islam di sebelah tengah Asia, contohnya Negara Afghanistan, Daghastan, Turkistan, Tarjikistan, Turkimanistan, Pakistan, Bukharistan dan Checnya. (Dr Mustafa Murad, Nihayah al Alam, ms 151).

Kesimpulan

Al-Arqam@Rufaqa’ masih lemah di dalam aspek memberi hujah atau berpegangan dengan dalil. Apa yang dinyatakan di sini, banyak dirujuk berdasarkan perbandingan yang dibuat berdasarkan kitab-kitab hadith. Kebanyakan sebaran fahaman ini, tidak disandarkan kepada ulama’-ulama’ yang sepatutnya. Mereka hanya bersandarkan dalil yang dibawa di dalam perjumpaan mereka semata-mata tanpa mengkaji secara mendalam perkara dan perbandingan tersebut.

Kelemahan ini jelas kelihatan, walaupun golongan Tabligh juga menggunakan Hadith Dh’oif sebagai amalan dan menyampaikan hadith tanpa mempelajarinya (hanya di dengari), namun golongan ini tidak mengeksploitasikannya di dalam aspek Akidah.

Masalah ini jelas kelihatan pada al-Arqam@Rufaqa’ yang “berpegang” dengan dalil-dalil dho’if dan berhujah dengannya. Selain itu, mereka banyak menaqalkan hadith berdasarkan apa yang didengari tanpa mempelajari hadith tersebut. Ini akan menyebabkan banyak kesilapan makna dan tiada pertimbangan dengan hadith-hadith lain.

AYAT-AYAT CINTA

Oleh : Mohd Zuhaili Bin Saiman
Kuliah Syariah Islamiah, Universiti Al-Azhar Kaherah

ASSALAMUALAIKUM WBT

Salam manis tanpa gula dilemparkan kepada para pembaca yang tidak mengenal erti penat dan lelah yang sentiasa mengambil risalah Fajar Jumaat setiap minggu.

Tatkala ditaklifkan sebagai penulis risalah Fajar Jumaat pada kali ini, termenung seketika di benak akal fikiran, tajuk apakah yang menepati citarasa dan selera untuk santapan para pembaca yang berstatus AL-AZHAR. Namun ianya bukanlah menjadi masalah yang rumit lagi belit, kerana kita ini semuanya manusia yang tidak dapat lari daripada perasaan CINTA..

Masih ingatkah bagaimana Adam a.s merasakan CINTA yang membara dalam hatinya untuk mempunyai teman hidup, lalu Maha Suci Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan. Jadi, khalifah muka bumi yang pertama yang juga nabi Allah pun tidak lari daripada kalimah CINTA ini, apakan pula kita yang maha kerdil ini.

Sedar atau tidak, setiap insan yang diciptakan dalam keadaan lemah ini, disemat dalam kehidupannya perasaan CINTA. Mafhum-Nya yang bermaksud :

‘Dihiasi dalam diri manusia CINTA terhadap syahwat berupa wanita, anak-anak, harta benda yang berbentuk emas dan perak, kuda pilihan haiwan ternakan dan ladang-ladang
( Ali-imran:14 )

Syariat tidak pernah menghalang perasaan CINTA sejak dahulu lagi, kalau tidak masakan Hawa dicipta sebagai ‘sayap kiri’ adam? Malah dengan CINTA manusia mendapat dorongan. Namun tidak mustahil dikatakan dengan CINTA juga manusia mendapat godaan. Namun ianya bukan alasan untuk kita tidak perlu membarakan perasaan CINTA yang wujud dalam jiwa, kerana adanya syurga beserta neraka, wujudnya malaikat beserta syaitan.

Dalam Al-Quran juga menggalakkan CINTA. Mafhum-Nya yang bermaksud :

“Katakanlah (Muhamad) sekiranya kamu cintakan Allah maka ikutilah aku,nescaya kamu akan dikasihi Allah..” (Ali-Imran:31)

Namun CINTA yang diperhangatkan janganlah kita melebihi ‘tobaqat’ yang telah disusun oleh Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang. CINTA kita terhadap-Nya mestilah didahului akan segala isi perut dunia. Hamba-Nya yang taat, sama sekali tidak akan sempurna imannya tanpa di’combain’kan CINTA terhadap kekasih-Nya, nabi Muhamad s.a.w kerana mentaati baginda serupalah mentaati-Nya.

Sabda rasulullah:

‘Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia mencintaiku melebihi kedua ibu bapanya dan sekalian manusia’

Mafhum-Nya: “Barangsiapa yang mentaati rasulullah maka dia telah mentaati Allah.” ( Muttafaqun Alaih )

Mesti para pembaca pernah membaca, menghafaz malah mengajar orang mengenai mengikhlaskan niat atau menjadi hamba yang bergelar mukhlis. Perkara yang menari-nari di lidah bukannya mudah untuk dipamerkan dengan kelakuan, perkara yang dipamerkan pula bukan mudah untuk direalisasikan di hati. Begitulah ikhlas. Bukan mudah untuk kita mencapai tahap ini tanpa adanya kewujudan CINTA.

Menyingkap kembali sirah-sirah para anbiya’, para sahabat, para ulama’, tidak lupa juga para srikandi islam, bagaimana mereka boleh mencapai martabat mukhlis dalam setiap kelakuan dan keadaan tanpa perasaan CINTA?

Lihat sahaja pada srikandi islam Rabiah Adawiyah. Betapa dalamnya CINTAnya kepada Allah. Setiap zikir munajatnya disulami dengan lafaz-lafaz CINTA terhadap-Nya. Sebagai manusia, kita tidak dapat tidak untuk hidup bersama. Kita tidak boleh ‘mencampak’ orang lain ke belakang. Malah perasaan CINTA juga perlu disalurkan kepada mereka samada yang istimewa atau biasa.

Sabda baginda yang bermaksud :

“Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia MENCINTAI sedaranya sebagai mana dia mencintai dirinya.”

Ini adalah ‘tobaqat CINTA yang ke-3 selepas CINTA terhadap Allah dan kekasih-Nya, Muhamad. Maka tidak akan mencapai nikmat bahgia jikalau tanpa ketiga-tiga CINTA ini.

Justeru, bangkitlah wahai para AZHARI semarakkanlah CINTA suci ini yang telah dikurniakan oleh Allah. Tanpa dorongan CINTA, mustahil adanya hamba yang bergelar mukhlis fi din. Tanpanya juga maka berat punggunglah mahassiwa AZHARI untuk talaqi kerana tiada perasaan CINTA pada ilmu.

Maka terpulanglah kepada diri masing-masing untuk menyemarakkan CINTA ini mengikut citarasa dan skill yang kena dengan pemiliknya. Ketahuilah “Adam turut sunyi tanpa perasaan CINTA, Hawa juga begitu. Anda bagaimana?

KEBINASAAN LIDAH

Oleh : Siti Nur Hafizah binti Abu Bakar

Kuliah Usuluddin, Universiti Al-Azhar Iskandariah


Sabda Rasulullah sallahu alaihi wasallam :

“ Tidaklah hasil tuaian lidah manusia itulah yang telah menghumbankan muka mereka ke dalam neraka ? ”


Disebalik kecilnya lidah kita yang diciptakan oleh Allah Taala, disana tersimpan pelbagai peranan yang besar yang mesti diketahui oleh sesiapa yang memiliki anggota unik tersebut. Yang demikian ini dalam soal keimanan dan kekufuran akan seseorang tidak dapat diketahui dan tidak boleh dikenal pasti melainkan dengan kesaksian lidah . Dengan disebabkan lidah yang tidak bertulang itu boleh membawa manusia ke lembah kebinasaan dan kejahatan. Begitu juga sebaliknya, ia boleh membawa manusia ke jalan kebaikan dan kebahagiaan.

Sesungguhnya ia merupakan salah satu senjata dan wasilah syaitan untuk menipu manusia dan mengajak mereka ke lembah kemusnahan dan kerugian. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sufyan dari ayahnya, dimana ayahnya berkata :

“ Aku berkata : Wahai Rasulullah ! Khabarkan kepadaku tentang Islam akan sesuatu hal, dimana aku tidak akan bertanya lagi tentang itu kepada seseorang sesudah Engkau.’ Maka Rasulullah sallahu alaihi wasallam menjawab : “ Katakanlah ! Aku beriman dengan Allah. Kemudian engkau berpendirian teguh.’ Lalu Aku bertanya lagi.’ Apakah yang perlu Aku pelihara ?’. Maka Nabi sallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan tangannya kepada lidahnya.”

( Riwayat Tirmidzi )

Bahaya lidah itu terlalu besar. Tidak selamat dari bahayanya melainkan dengan diam atau berkata-kata dengan kebaikan. Sebagaimana Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallahu alaihi wasallam bersabda :

“ Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam. ”

( Riwayat Bukhari dan Muslim )

Begitu juga Ibn Thaus berkata : “ Lidah ku itu umpama binatang buas. Jikalau aku lepaskan, nescaya ia memakan aku.”Di dalam hal ini, timbul persoalan mengapa begitu sekali dianjurkan sifat menzipkan mulut dari banyak bercakap atau kata-kata, seolah-olah mempunyai kelebihan dan hikmah yang tersendiri ? Sememangnya jawapan sudah terukir kemas di dalam benak fikiran sahabat-sahabiah semua. Pendek kata, banyak yang silap berbanding yang sebaliknya. Akan tetapi amat berutung dan bahagia bagi mereka yang sentiasa memelihara dan menahan lidahnya dari terjebak pada pembohongan,mengumpat, nifaq, perkataan yang keji, perbantahan , permusuhan, menyakiti orang lain dan perbuatan yang sia-sia.

Dalam hal ini, Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam karyanya yang agung Ihya’ Ulumuddin telah mengklafikasikan percakapan itu kepada empat bahagian :

Pertama : Mudharat semata-mata

Kedua : Manfaat semata-mata

Ketiga : Ada Mudharat dan Manfaat

Keempat : tidak ada mudharat dan manfaat

Selain itu juga, Imam Ghazali telah menyenaraikan beberapa jenis bahaya dan kebinasaan lidah serta kesulitan dalam menjaganya. Antaranya ialah :

KEBINASAAN PERTAMA :

BERCAKAP PADA PERKARA YANG TIDAK DIPERLUKAN

Kita disarankan supaya bercakap dan berbual pada perkara yang dibolehkan selagi mana ianya tidak bertentangan dan memudharatkan diri sendiri dan orang lain, kecuali berkata-kata pada perkara yang tidak dihajati. Alangkah baiknya sekiranya kita gantikan perbualan kosong kita kepada perkara yang lebih baik, berzikir atau berfikir pada perkara yang mendatangkan hasil baik kerana sangat besar faedahnya. Berapa banyak zikir yang boleh memberatkan neraca timbangan kita dan dapat membina istana indah di syurga kelak. Modal seseorang hamba Allah taala itu adalah waktunya. Sekiranya dibazirkan pada perkara yang tidak diperlukan dan tidak disimpan untuk pahala akhirat, maka dia sudah mensia-siakan modalnya. Oleh kerana inilah Nabi sallahu alaihi wasallam bersabda :

“ Diantara keelokan Islam seseorang itu ialah meninggalkan apa yang tidak diperlukannya.”

( Riwayat Tarmidzi )

KEBINASAAN KEDUA :

PERCAKAPAN YANG BERLEBIHAN

Percakapan yang berlebihan ini boleh kita klasifikasiikan sebagai percakapan yang berlebihan dari keperluan yang sepatutnya. Oleh kerana percakapan yang berlebihan mendatangkan pelbagai kesilapan samada secara sedar atau sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi sallahu alaihi wasallam :

“ Berbahagialah orang yang menahan kelebihan dari lidahnya dan membelanjakan kelebihan dari hartanya.”

Akan tetapi apa yang berlaku dikalangan masyarakat manusia sekarang adalah sebaliknya. Mereka menahan lebihan harta mereka dan melepaskan kelebihan lidah. Sebagaimana Ibrahim an-Nakha’i pernah berkata : “ manusia dibinasakan oleh dua sifat; kelebihan harta dan kelebihan perkataan.”

KEBINASAAN KETIGA :

PERTENGKARAN DAN BERBANTAH-BANTAHAN

Sebagaimana sabda Nabi sallahu alaihi wasallam :

“ jangan kamu bertengkar atau berbantah-bantah dengan saudaramu, jangan kamu persendakan-sendakan dia dan jangan berjanji sesuatu janji,lalu engkau menyalahi janji itu.”

Orang yang biasa berbantah-bantah dan bertengkar tidak terlepas dari menyakiti dan mengobarkan kemarahan lawannya. Kadang-kadang boleh membawa kepada menegakkan hujahnya dengan apa cara sahaja, samada dengan cara yang hak atau batil. Sememangnya ini adalah suatu sifat yang sukar untuk dinyahkan lebih-lebih lagi sekiranya seseorang itu yang terlibat dalam pertengkaran atau seumpamanya merasa dirinya di pihak yang benar. Terasa berat jiwanya untuk mengalah atau berdiam diri .

Kerana itulah Nabi sallahu alaihi wasallam bersabda : “ Barang siapa meninggalkan pertengkaran sedangkan dia di pihak yang benar,nescaya dibinakan sebuah rumah baginya di dalam syurga tertinggi dan barang siapa meninggalkan pertengkaran sedangkan dia di pihak yang salah, nescaya dibina baginya sebuah rumah di tengah-tengah syurga.”

( Riwayat Tirmidzi )

Beginilah keadaan apabila kita yang mempunyai lidah dan anggota-anggota lain yang cukup sempurna ciptaanya yang dianugerahkan oleh Allah taala kepada kita akan tetapi tidak pernah rasa untuk mendidik dan memelihara nikmat ini dengan sebaiknya sebagai tanda syukur kita kepada Pencipta Yang Esa dalam mencari redhaNya.

Percayalah, sesungguhnya amat mulia kedudukan dan darajat bagi mereka yang sentiasa berpenat-lelah , cekal, tabah dan bersusah-payah dengan apa jua cara sekalipun untuk memastikan dirinya, amalanya dan segala ibadatnya sentiasa dibayangi dengan rahmat Allah taala dan redhaNya.

Salam Retrospektif dan berubah.

ENGKAU DAN AKU BERBEZA

Oleh : Muhammad Najid Bin Abdullah
Kuliah Syariah Islamiah Kaherah

Saya masih berminat untuk meneruskan perbincangan melalui jalan penceritaan berkenaan dangan modul sebagai satu seni uslub dalam berdakwah. pada MODUL OH MODUL 1 telah saya takrifkan apa yang saya maksudkan dengan modul sebagai cabang seni uslub. Harapan saya agar konsep dan caragaya saya bercerita dapat difahami dan dihayati misi tersurat dan tersirat. Ku Mohon....

Dalam kehidupan harian seorang mukmin, kita tidak terlepas daripada menyumbang untuk kelangsungan agama Islam. Sabda nabi Sallallahu Alihi Wasallam yang bermaksud :

' Orang mukmin yang sentisa berfikir, bergaul dan mengambil tahu akan urusan manusia (untuk membawa manusia kepada agama) dan bersabar dengan segala karenah atau celaan manusia adalah lebih baik daripada mukmin yang lansung tidak pernah bergaul, berfikir dan mengambil tahu akan urusan manusia malah tidak sabar pula melayani karenah mereka.
(Rujuk Bulughul Maram, Bab Jihad)

Pada kali ini saya tambahkan cerita 4 untuk menggambarkan perbezaan jantina juga memerlukan skill modul dalam menyampaikan apa jua kebenaran agar lebih mudah diterima. Selalu kita dengar pergaduhan, pertelingkahan dan pertengkaran mulut sering berlaku samada dalam mesyuarat, majlis muhasabah malah percakapan harian jika dinisbahkan kepada situasi kita di rantauan ini. Pada saya ini semua adalah ekoran daripada kegagalan kedua-dua pihak untuk memahami perbezaan biologi antara satu sama lain.

Suka saya simpulkan bahawa :

"orang perempuan selalunya mahu lelaki jadi sepertinya yang sentiasa beradab, berprotokol dan sopan. Orang lelaki pula langsung tidak pernah cuba untuk memahami tabiat orang perempuan dan selalu melakukan sesuatu mengikut pemikiran mereka."

Justeru saya bawakan cerita ini untuk memberikan suatu laluan kepada kedua-dua pihak untuk saling memahami antara satu sama lain agar Islam akan bergerak laju ke hadapan dengan mengenepikan pertengkaran kecil lantaran gaya hidup dan rentak fikir yang berbeza.

Cerita 4

Wahida dan Safwan adalah pasangan adik beradik. Latar hidup yang masih berpegang dengan sifat ketimuran menjadikan kedua-duanya amat terbatas untuk bersosial. Hubungan kekeluargaan yang erat menjadikan kedua-duanya saling bertukar pandangan dan berkongsi masalah.

Kesempatan cuti hujung minggu tidak dilepaskan untuk bercerita. maka berlakulah dialog berikut :

Wahida : Boring betul budak-budak lelaki dalam bas tadi. Melalak saja tahu. Yang pakai kupiah pun lebih kurang sama.

Safwan : La, biasalah budak lelaki.

Wahida : Biasa apa ke bendanya. mengganggu hidup orang lain tu biasa.

Safwan : Lelaki lain dari perempuan. Tu fakta yang semua orang perempuan kena faham. Lelaki mana boleh duduk diam, sopan macam perempuan. memang lelaki dah dilatih lasak dan bersosial.

Wahida : Kat depan orang pun nak tunjuk perangai. Tak senonoh tu.

Safwan : Tak senonoh tu pada pandangan perempuan. Tapi bagi lelaki biasalah kalau nak hidup dan diterima dalam kelompok masyarakat anak muda kena bersosial. Kena pandai guna skill untuk letakkan diri dalam kumpulan anak muda. Lebih-lebih lagi yang mengaji agama.

Wahida : Tapi orang agama kena jadi contoh, tak thiqah langsung.

Safwan : Memang orang agama kena jadi contoh tapi takkan diam, tak bercakap dan tak bergaul dengan masyarakat baru nak dikatakan thiqah. Sepatutnya orang agama yang ada kesedaran kena bergaul dengan masyarakat, kena bersosial, kena tackle anak muda. Nak tackle anak muda bukan boleh main paksa-paksa. kena guna uslub yang diaorang boleh terima.

Wahida : Erm...........

Safwan : Nak jadi daei ni kena bijak mencari peluang. kena kuasai mad'u dengan apa jua cara asal tak menyalahi syariat. Setakat nak bergaul, bersembang, bersosial apa salahnya. baik lagi daripada tengok filem yang kadang-kadang tak senonoh atau main game yang langsung tak berfaedah untuk sebarkan Islam. Walau orang kata main game boleh pick-up kan konsentrasi tapi kalau 24 jam main game tak ke beku jadinya.

Wahida : yelah, betul lah tu

Safwan : Tahu tak apa...

Perbualan berakhir di situ. Masing-masing berfikir dalam memahami cara berfikir dan rentak tindak mengikut kesesuaian jantina dalam menyebarkan Islam. Moralnya Selalunya perempuan mahu lelaki menjaga serba serbi tatasusila dalam urusan sosial like them.

Selaku orang yang mampu berfikir dan matang, perbincangan sebegini amat diperlukan. Cakap terang dan nyata juga adalah modul terbaik untuk menyedarkan dan menyergah minda untuk berfikir. Namun saya tegaskan bahawa tidak semua modul diperlukan dalam uslub menyedarkan mad'u. ini memerlukan kebijaksanaan dae'i dalam mengenal pasti jenis mad'u.

Nasihat saya, perbezaan cara didikan sejak kecil, kecenderungan minat malah hukum yang berbeza dalam sosial harian mengikut tetapan agama menunjukkan perbezaan yang amat besar antara kedua-dua jantina. Jadi, sepatutnya perbezaan ini difahami dan dijadikan sebagai bonus dalam ertikata saling lengkap melengkapi antara satu sama lain.

Hentikan pergaduhan dan nyalakan obor Islam dengan segenap kudrat dan kelebihan yang ada dengan menjadikan diri kita sebagai bahan bakarnya.

Salam perdamaian, peace...

SEBUT SAJA MURTAD ITU KAFIR

Oleh : Ahmad Muhaimin Bin Mustapha
Kuliah Perubatan Universiti Kaherah

JIKA ada yang mengatakan isu murtad sudah selesai dengan gagalnya kes ‘murtad mycard’ Lina Joy, kalau ada yang mengatakan usah besarkan isu keluar daripada Islam, sekiranya ada yang mengatakan artikel murtad ini sudah tidak releven kerana isu ini sudah suam-suam kuku, saya katakan jika ada yang berpandangan demikian maka dia perlukan satu suntikan intravenous berisi air keimanan, sebiji ‘tablet kesedaran’ dan multivitamin untuk menyuburkan hati yang makin kering, juga tafakkur yang panjang untuk memulihkan jiwa yang gersang. Jangan kerana selesainya isu, kita biarkan kes murtad yang tidak berdaftar terus menerus berlaku, jangan hanya kerana isu, baru kita melatah dan mahu bertindak.

Gejala murtad yang melanda umat Islam bukanlah isu yang bersifat local. Ia bukan isu Malaysia mahupun isu Indonesia, bahkan murtad ini merupakan masalah dan cabaran yang berlaku di mana-mana negara Islam. Di kala Eropah dan negara yang asasnya kufur mula lunak menerima Islam, di kala Perancis, agama yang keduanya adalah Islam, pada waktu inilah negara umat Islam dilanda tsunami akidah yang meruncing. Saya katakan ianya merupakan isu umat Islam sejagat kerana murtad bukan sahaja berlaku di negara kita, tanah arab yang merupakan tempat mulanya Islam turut mengalaminya. Mesir yang mendabik dada dengan gahnya Azhar tetap diselubungi jerebu akidah ini.

Serangan ke atas akidah umat Islam bukanlah berlaku seawal tahun 2000 atau selewat 1900 yang lalu. Ianya bermula sejak awal permulaan sejarah Islam lagi. Gerakan ini terus bergerak dan berkembang, mereka mengkaji dan meneliti kehendak, sasaran dan segala-galanya guna untuk melemahkan akidah umat Islam. Mereka mempunyai modus operandi yang teratur lagi terancang, ada bantuan kewangan yang kukuh, ada tenaga sepenuh masa yang sanggup berkorban demi menegakkan agama batil, juga ada sokongan antarabangsa. Kita umat Islam sedia tahu cara mereka. Teknik, helah, tipu daya serta umpan mereka bukanlah perkara yang luar daripada pengetahuan kita.

Semuanya kita tahu! Tetapi kita tetap lemah dalam menahan gelora ini. Lemah mungkin kerana tak semua umat Islam yang peka dan bersatu hati, juga mungkin lemah kerana hukum Islam tidak diamalkan sesempurna mungkin. Krisis kita kini bukan sekadar isu murtad, bahkan krisis lemahnya sentimen umat Islam dalam isu ini, bahkan mungkin tiada langsung sentimen benci murtad! Isu murtad seolah-olah setaraf dengan berita kenaikkan harga minyak masak, mahalnya Milo ais dan cerita gosip artis-artis. Bahkan ceritanya hampir lenyap dalam media arus perdana negara. Mungkin kenaikkan gaji kakitangan kerajaan lebih penting daripada akidah ummah yang kian goyah. Pada pengamatan saya, murtad ini hanya dibincangkan di kalangan individu dan pertubuhan tertentu yang mempunyai kesedaran. Seolah-olah ianya isu elit.

Masyarakat awam umumnya ada yang bersama dan masih ramai yang tidak sensitif. Bayangkan sekiranya gelombang rakyat dapat dibangkitkan melalui isu akidah ini, saya yakin dan percaya penyelesiannya lebih mudah. Suka saya bawakan komentar Dr. Muhammad Fuad Yoeh Abdullah ketika negara digemparkan dengan peristiwa Nor Aishah Bokhari sekitar 1998, katanya isu ini (isu murtad Nor Aishah) sememangnya agak luar biasa. Ini kerana kebiasaannya bagi kebanyakkan orang Melayu Islam biarpun tidak beramal dengan ajaran Islam namun dia sayangkan Islam. Sebab itu secara tradisionalnya, seseorang yang dilahirkan Islam akan marah jika orang menuduhnya kafir. Apatah lagi untuk mengisytiharkan murtad. Sungguhpun tidak beramal dengan Islam namun jika ingin berkahwin dengan pasangan dari agama yang berbeza, pastinya bakal isteri atau suami itu disuruh memeluk Islam terlebih dahulu.

Mungkin itu cerita Melayu dulu. Tetapi Melayu era Akademi Fantasia sudah berubah tidak lagi semacam Melayu pasca merdeka. Murtad diisytihar, mahkamah dicabar! Apa yang diharapkan isu akidah ini sentiasa diperjuangkan. Bukan semata-mata kes Lina Joy, kemudiannya disenyapkan apabila kesnya gagal di mahkamah. Apa yang dipohonkan kepada semua umat Islam moga isu menangani murtad ini terus diperjuangkan, jangan hanya menunggu adanya kes dimahkamah baru kita bangkit dari lena. Jangan tunggu Majlis Agama dan Mahkamah Syariah dicabar autoritinya baru kita teruja. Mungkin kerana lemahnya sentimen anti murtad ini, saya cadang gunakan saja perkataan ‘kafir’ @ ‘kafir jadian’ kerana hakikat murtad dan kafir tetap sama, agar murtad jijik kembali di kalangan Melayu Islam yang mudah lupa.

Itu cerita ‘keluar Islam’ secara rasmi, belum lagi kita bincangkan isu murtad apabila hukum hakam dalam Islam dihina dan diingkari. Sama-samalah kita fikir punca dan penyelesaiannya, bukan semata-mata melaung sana, bertempik sini tanpa tindakan.

4/13/2007

SAMBUNGAN MAULUDURRASUL, SAMPAI BILAKAH AKAN TERUS BERCAKARAN

Artikel ini diperoleh daripada Home page for TRADITIONAL ISLAM:
www.geocities.com/traditionalislam/ or traditionalislam.tripod.com

Artikel asal oleh:
Pelajar Pondok Pasir Tumbuh,
Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.
Tarikh: 31 Mei 2001 bersamaan
8 Rabiul Awwal 1422 H.

MAULIDURRASUL DENGAN DALIL-DALIL YANG NYATA

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Segala pujian bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat dan salam keatas saiyidina Muhammad, Keluarga dan Sahabatnya sekelian.

Kami kemukakan dalil-dalil bagi masalah Maulidurrasul di dalam risalah ini, supaya dapat memberi penjelasan yang terang bagi sekelian kaum muslimin daripada terpesong dengan mereka yang membid’ahkan amalan ini. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dengannya, amin...!

DALIL SUNAT MENYAMBUT MAULIDURRASUL DI SISI ULAMAK AHLI SUNNAH.

Merayakan hari kelahiran Nabi s.a.w. termasuk daripada perkara yang membesarkan dan memuliakan baginda. Dijanjikan kejayaan dunia dan akhirat bagi mereka yang menyambutnya. Firman Allah Taala yang bermaksud:

“Maka mereka yang beriman dengannya (Muhammad), membesarkannya dan membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Qur’an) yang diturunkan bersamanya. Mereka itulah yang mendapat kejayaan.”
(Surah Al-A’araf, ayat 157).

Firman Allah Taala yang bermaksud, “Sesiapa yang membesarkan tanda-tanda Allah, maka membesarkan itu ialah setengah daripada menjunjung perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.” ( Al-Haj:32 )

Dimaksudkan dengan “tanda-tanda Allah” pada umum ayat ini, iaitu setiap perkara yang dijadikan sebagai tanda atau alamat bagi mentaati Allah. Sebesar-besar tanda agama ialah Nabi Muhammad s.a.w dan menyambut Maulidurrasul itu adalah membesarkan tanda Allah, termasuk dalam menjunjung perintah-Nya.

3. Meriwayat Imam Bukhari dalam Sahihnya, begitu juga Ismaili dan Abdul Razak, bahawa diringankan azab ke atas Abi Lahab pada hari isnin kerana memerdekakan ‘Suwaibah’ iaitu hambanya yang menceritakan khabar gembira tentang kelahiran Nabi s.a.w.

Hadis ini menunjukkan bahawa:

i) Sesiapa yang menzahirkan kegembiraannya dengan membesarkan hari kelahiran Rasulullah diberi pahala yang besar kerana Abu Lahab yang kafir, seteru kepada Nabi s.a.w. diringankan azabnya, apatah lagi orang yang muslim. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafiz Nasiruddin ibnu Syamsuddin Ad-Dimasyqi dan Imam Al-Qurra Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad Al-Jazri.

ii) Dianjurkan memulia dan membesarkan Nabi s.a.w dengan mengambil sempena hari kelahirannya. Hari kelahiran Baginda merupakan ‘ Hari Kebesaran Islam ’ dan hari yang mempunyai kelebihan. Diriwayatkan daripada Qatadah Al-Ansari, ‘ Bahawasanya Nabi ditanya tentang berpuasa hari isnin, berkata Nabi s.a.w, “ Itulah hari yang dilahirkan aku padanya dan diturunkan kenabian keatas ku.” (Riwayat Muslim dan lainnya)

iii) Membuat perkara-perkara kebaikan (difahami daripada memerdekakan Suwaibah, hadis berpuasa hari isnin dan hadis berpuasa hari A’syura yang akan datang) sempena memuliakan hari kelahiran Nabi s.a.w seperti berhimpun dengan membaca Al-Qur’an, berselawat, memuji Nabi, bersedekah, menjamu makanan, berbuat baik kepada fakir-miskin dan lain-lain.

Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi datang ke Madinah dan mendapati kaum Yahudi berpuasa hari A’syura lalu baginda bertanya , mereka menjawab, “ Ianya hari yang Allah menenggelamkan Fir’aun dan menyelamatkan Musa. Kami berpuasa pada hari ini kerana mensyukuri Allah ta’ala.” Lalu nabi berkata, “ Kami terlebih utama dengan Musa…”.

Diambil pengertian daripada hadis ini, kita disarankan mensyukuri atas nikmat pemberian Allah pada hari tertentu yang mempunyai kelebihan atau hari yang dilepaskan daripada musibah. Menyambut Maulidurrasul adalah menzahirkan kegembiraan dan mensyukuri nikmat dan rahmat Allah ke atas alam ini. Ini kerana, sebesar-besar nikmat yang sempurna dan rahmat ialah lahirnya nabi kita s.a.w. sebagaimana berkata Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Hafiz Ibnu Hajar Assqalani, Sayuti dan lain-lain.

Firman Allah ta’ala yang bermaksud, “ Katakanlah kepada kaummu, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya , maka dengan demikian itu ( kurniaan dan rahmat ) , hendaklah kamu bergembira dan mensyukurinya.” ( Yunus:58 )

FirmanNya yang bermaksud “Tidaklah kami mengutuskan engkau ya Muhammad melainkan kerana rahmat bagi sekelian alam.” (Al-Anbiyaa’:107 )
Memperingati dan membesarkan Maulidurrasul dengan selawat, membaca kisahnya, merupakan perantaraan kepada mencintai nabi dan mencintai Allah. “ Tidak sempurna iman seseorang daripada kalangan kamu sehingga adalah aku terlebih dikasihinya daripada dirinya, hartanya, anaknya dan sekelian manusia.” ( al-Hadis ). Firman Allah ta’ala, “ Katakanlah kepada kaummu, jika sekiranya kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mencintai kamu.” (Ali-Imran:31)

KESIMPULAN

Menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW disabitkan dengan dalil-dalil syara’.

ii) Disunatkan memperingati maulidurrasul pada bila-bila masa, terlebih utama lagi sempena hari kelahirannya.

iii) Membesarkan Nabi bersempena hari kelahirannya yang merupakan salah satu hari kebesaran Islam.
iv) Menzahirkan kegembiraan dan kesyukuran atas sebesar-besar nikmat dan rahmat Allah iaitu kelahiran baginda dengan mengerjakan amalan-amalan kebaikan.

v) Menyambut hari kebesaran ini membawa kepada mencintai nabi dan mencintai Allah.

vi) Mendapat ganjaran yang besar di dunia dan akhirat bagi mereka yang menyambutnya.

Orang yang pertama merayakan Maulid ialah Sultan Ibnu Malik Al-Muzzaffar, seorang wali Allah, raja yang adil, warak, zuhud dan alim. Menghadiri majlis maulidnya ulama’-ulama’ muktabar dan orang-orang salih dengan ketiadaan mengingkarinya, sehinggakan ulama’ besar yang bernama Assyeikh Abu Khatab Ibnu Dihyah telah mengarang bagi sultan itu, kitab Antanwir membicarakan tentang amalan Maulid. (Lihat Al-Hawi Lil Fatawi bagi Sayuti).

Berkata Assakhawi, “Sesungguhnya amalan Maulid berlaku kemudian daripada kurun ketiga iaitu tiga ratus tahun daripada Hijrah, selepas itu sentiasalah umat Islam pada setiap negeri mengamalkannya…….”

Oleh itu, amalan Maulidurrasul ini adalah ijmak muslimin yang tidak diengkari bahkan disokongi oleh ulama’ Ahli Sunnah sejak pertama kali diadakan hingga sekarang. Tidak berhimpun ulama’ dan seluruh muslimin yang sempurna imannya pada kesesatan. Sabda Nabi, “Tidak berhimpun umatku diatas kesesatan.” Sabdanya lagi, “Sesuatu perkara yang dipandang baik oleh muslimin maka ianya di sisi Allah adalah kebaikan.”

DALIL SATU PERSATU AMALAN YANG DILAKUKAN DI DALAM MAULID.

BERHIMPUN DENGAN BERTILAWAH AL-QURAN, BERZIKIR, BERSELAWAT, MEMBACA KISAH NABI DAN MENGADAKAN JAMUAN

1) Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, “Bersabda Rasulullah SAW; Tidak berhimpun suatu perhimpunan pada satu majlis di dalam masjid daripada masjid-masjid Allah, lalu mereka membaca al-Quran dan bertadarus sesama mereka, melainkan turun ke atas mereka ketenangan yang diselubungi rahmat Allah serta dilingkungi para malaikat dan Allah menyebut tentang mereka dikalangan nabi dan malaikat di sisi-Nya.” ( Sahih Muslim ).
2) Bersabda Nabi s.a.w., “Tidaklah berhimpun satu perhimpunan di dalam suatu majlis lalu mereka tidak berzikir mengingati Allah dan tidak berselawat ke atasku, melainkan kekurangan dan penyesalan ke atas mereka di hari Qiamat.”
3) Firman Allah ta’ala, “Kami ceritakan kepada engkau setiap perkhabaran daripada kisah-kisah Nabi yang menguatkan hati engkau dengannya dan datang kepada engkau di dalam perkhabaran ini, kebenaran, pengajaran dan peringatan bagi orang yang beriman.” (Hud:120)
4) Meriwayat Imam Ahmad dan Hakim daripada Suhaib, Nabi bersabda, “ Seseorang yang terlebih baik di antara kamu ialah mereka yang menjamu makanan dan menjawab salam.” Berkata al-Iraqi, “ Hadis ini sahih sanadnya .”
Meriwayat Turmizi , bahawa sahabat-sahabat nabi tidak bersurai mereka daripada majlis bertilawah al-Quran dan zikir, melainkan selepas menikmati jamuan.

SUNAT BERDIRI KETIKA DIBACAKAN KISAH KELAHIRAN BAGINDA

Disunatkan berdiri ketika dibaca kisah kelahiran Nabi s.a.w. kerana perbuatan berdiri menunjukkan di atas membesarkan baginda, termasuk di dalam nas al-Quran yang kami sebutkan dahulu. Telah berdiri Imam Subki bersama-sama orang ramai di Majlis Maulid ketika kisah kelahiran baginda dibacakan. Ulama’ Ahli Sunnah mengatakan sunat dan elok perbuatan ini.
Cara membesar dan memuliakan Nabi s.a.w. semasa hayat baginda atau wafatnya, samada dengan hati atau lisan seperti berselawat, puji-pujian atau dengan perbuatan iaitu berdiri. Telah disepakati pada adat orang ramai bahawa berdiri itu bertujuan membesarkan seseorang.
Adapun Fatwa al-Allamah Imam Abu Saud yang mengkafirkan mereka yang tidak berdiri ketika orang ramai berdiri pada Majlis Maulid , sekiranya mereka meninggalkan berdiri kerana menghinakan Nabi s.a.w. atau mengingkari hukum membesarkan baginda.
Berkata Imam Nawawi, “Disunatkan berdiri kepada orang yang hadir iaitu daripada ahli kelebihan dan kemuliaan, sesungguhnya datang hadis-hadis sebagai hujah padanya…….”
1) Diriwayatkan daripada Said al-Khudri, Nabi bersabda, “ Berdirilah kamu kepada penghulu kamu” ( iaitu Saad Ibnu Muaz yang hadir kepada sahabat ), lalu ia datang dan duduk kepada Rasulullah. ( Riwayat Abu Daud ).
Perbuatan berdiri dalam hadis ini adalah kerana memuliakan Saad, bukan kerana hendak menurunkan Saad yang sakit daripada tunggangannya. Jika berdiri kepada Saad disebabkan keuzurannya , nescaya nabi berkata dengan lafaz, “Berdirilah kepada orang yang sakit daripada kamu”, dan tidaklah perlu nabi menyuruh sekalian sahabat bahkan memadai seorang dua shaja bagi memapahnya.
2) Mengeluar Abu Daud daripada Abu Hurairah, “Adalah nabi bercakap dengan kami, apabila baginda berdiri, lalu kami pun berdiri kepadanya hingga kami melihat ia memasuki rumahnya.”
Adapun berdiri yang dilarang dalam beberapa hadis, adalah berdiri yang lahir daripada sifat takabbur atau larangan itu kerana tawaduk nabi. Disunatkan berdiri tersebut semata-mata kerana perbuatan berdiri termasuk daripada membesarkan nabi, samada hadir Roh Nabi di dalam Majlis Maulid ataupun tidak. Ketahuilah ! Roh Nabi dan orang mukmin boleh pergi ke mana sahaja yang dikehendakinya dan harus dapat berjumpa dan melihatnya.
i) Sabit pada hadis sahih bahawa berhimpun nabi s.a.w dengan para nabi di Baitul Maqdis dan di langit pada kisah Isra’ dan Mikraj.
ii) Daripada Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah s.a.w melihat Nabi Musa dan Nabi Yunus menunaikan haji sambil mengucapkan ‘talbiah’.
iii) Didalam Sahih Bukhari, bahawa sesetengah sahabat dilihat bersembahyang di dalam masjid selepas meninggal dunia.
iv) Daripada abu Hurairah, Nabi Bersabda, “Sesiapa melihatku didalam mimpinya, nescaya ia akan melihat aku ketika jaga ( tidak bermimpi) dan syaitan tidak boleh berupa dengan rupaku.” (Bukhari dan Muslim)
Berkata Imam Sayuti, “Bahawa nabi s.a.w itu hidup dengan jasad dan roh, serta rohnya berjalan ke mana sahaja yang dikehendakinya kepada segala tempat dimuka bumi dan alam malakut….”
Meriwayat Imam Ahmad, Turmizi dan Ibnu Abi Dunia daripada Salman Al-Farisi,
“Bahawa roh orang mukmin berada di barzah di dalam dunia, boleh pergi ke mana-mana yang dikehendakinya.”

SUNAT MEMUJI NABI DENGAN SYAIR

Allah Ta’ala memuji penyair-penyair yang beriman dan mengasingkan mereka daripada kumpulan penyair yang dicela dengan firmanNya :
1) “…..Melainkan penyair-penyair yang beriman dan beramal salih serta banyak menyebut Allah………” (Assyua’ra:227)
Telah mentafsir Imam an-Nasafi, “Berzikir mengingati Allah dan bertilawah al-Quran adalah menjadi kebiasaan bagi mereka daripada bersyair. Apabila mereka menyampaikan syair , mereka bersyair pada mentauhid dan memuji Allah, tentang ilmu, peringatan, zuhud, budi pekerti, memuji Rasulullah dan sahabat serta orang-orang salih dan seumpamanya.”
2) Mengeluar Bukhari di dalam `Al-Adab Al-Mufrad’ dan Thabarani di dalam `Al-Ausath’ daripada hadis marfu’ Abdullah Ibnu Omar, “Syair itu menempati percakapan, maka syair yang baik seperti percakapan yang baik dan syair yang keji seperti percakapan yang keji..”
3) Meriwayat Thabarani, bahawa ketika Nabi s.a.w. memasuki Madinah sekembalinya daripada perang Tabuk, berkata Ibnu Abbas, “Ya Rasulullah ! Adakah memberi keizinan kepada aku memuji engkau ? Bersabda Nabi, “Katakanlah ! Tidak akan mensadur Allah mulut engkau,” lalu ia memuji baginda dengan qasidah syair…..
Menyebut Mawardi di dalam al-Hawi dan Ruyani di dalam al-Bahri, bahawa syair terbahagi kepada; haram, harus dan sunat. Syair yang disunatkan itu dua bahagian. Pertama, syair yang menakuti dan memperingati huru-hara akhirat. Kedua, syair yang menekankan budi pekerti yang baik. Di antara syair yang disunatkan ialah memuji para nabi, sahabat, ahli taqwa dan seumpamanya.
Adapun hadis yang berbunyi, “Janganlah kamu memuji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa Ibnu Maryam,” dilarang memuji sehingga menganggap nabi sebagai anak tuhan atau tuhan. Firman Allah ta’ala, “ Berkata orang Nasrani, Isa itu anak tuhan.” (At-Taubah:30) FirmanNya, “Sesungguhnya menjadi kafir mereka (Nasrani) yang berkata bahawa Allah, tuhan yang ketiga daripada tiga tuhan.” (al-Maidah:73)
Tidak menjadi kesalahan mengagungkan Nabi s.a.w. dengan melampau-lampau selagi tidak menganggapnya sebagai tuhan, kerana sabit dengan hadis-hadis sahih, di antaranya :

Meriwayat Bukhari bahawa Urwah ibnu Mas’ud as-Saqafi menghadiri kepada Nabi s.a.w. di dalam Perjanjian Hudaibiyah. Sekembali Urwah kepada kaumnya lalu berkata, “…tidak pernah aku melihat seorang pun yang mengagungkan seseorang sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkannya. Tidaklah Muhammad berludah satu ludahan, melainkan menyambut sahabatnya dengan tangan-tangan mereka, lalu melumurkan ke wajah mereka dan tidaklah ia berwuduk, melainkan mereka berebut-rebut kepada air wuduknya untuk mengambil barakat, sedangkan ia mengiktiraf dan tidak mengingkari perbuatan mereka itu dan mereka (sahabat) tidak menajamkan pandangan kepadanya.”
Telah ijmak ulama’ pada harus berseru meminta pertolongan dan bertawasul dengan mengambil barakat Nabi s.a.w. Meriwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih, daripada Malik addar , berkata, “ Telah menimpa musibah kemarau pada orang ramai di zaman Umar al-Khatab, lalu datang seorang lelaki ( Bilal Ibnu Haris al-Muzani ) ke kubur Nabi s.a.w. dan berseru, “ Ya Rasulullah ! Mintalah supaya diturunkan hujan bagi umatmu kerana sesungguhnya mereka itu sedang binasa.” Lalu hadir rasulullah di dalam mimpinya dan baginda berkata, “Pergilah kepada Umar dan sampaikan salamku kepadanya…..” .”

Dalam hadis ini, lelaki berkenaan telah memberitahu kepada Saidina Umar tentang kisah tersebut, akan tetapi Saidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain tidak mengingkari perbuatan lelaki itu.
Berkata as-Subki, “ Elok bertawasul dan berseru meminta pertolongan dengan Nabi sebagai perantaraan kepada tuhannya. Tidak seorangpun daripada Salaf dan Khalaf mengingkarinya, sehingga datang Ibnu Taimiyah mengingkari serta menyimpang daripada jalan yang sebenar lalu menghukum bid’ah perkara yang tidak dikatakan bid’ah oleh seorang alim sebelumnya, dan jadilah membid’ahkannya itu, sebagai perkara yang menakut-nakutkan umat Islam daripada mengerjakannya.”

TARIKH KELAHIRAN NABI S.A.W.

Telah berlaku perselisihan Ulama’ pada menentukan tarikh kelahiran Nabi s.a.w. kepada tujuh pendapat. Pendapat yang terlebih masyhur daripadanya :-
1) Hari kelahiran baginda pada 12 Rabiulawal iaitu pendapat Mohd Ibnu Ishaq Naisaburi dan lainnya. Berkata Ibnu Katsir, “Pendapat ini masyhur di sisi kebanyakkan ulama’ dan dipegangi oleh ahli Makkah sejak dahulu hingga sekarang pada waktu menziarahi tempat kelahiran Nabi s.a.w. Mendakwa Ibnu Jauzi dan Ibnu Jazar dengan ijmak , iaitu ijmak kebanyakkan atau ijmak perbuatan, kerana salaf dan khalaf bersepakat atas amalan Maulid dan menamakan hari kelahiran baginda pada hari tersebut di setiap negeri, sehinggakan di Makkah, tempat kelahirannya…”
2) Berkata kebanyakan Imam-Imam yang menghafal hadis iaitu ulama’ yang terdahulu dan lainnya, bahawa ianya hari kelapan Rabiulawal.
Berkata Syeikh Yusuf Ibnu Ismail Annabhani, “Tetapi, pendapat yang pertama itu masyhur di sisi jumhur ulama’ dan ianya pendapat yang sahih, yang mana dipegangi oleh ulama’ salaf dan khalaf, maka diatas pendapat inilah yang dipegangi.” Wallahua’lam


Artikel ini diperolehi daripada http://www.al-ahkam.net/

SANGGAHAN TERHADAP RISALAH PELAJAR PONDOK YANG BERTAJUK ‘MAULIDURRASUL DENGAN DALIL-DALIL YANG NYATA’

Disediakan oleh: Ibnu Umar, Kota Bharu, Kelantan.

Segala puja dan puji bagi Allah Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad untuk rahmat seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi yang terakhir Muhammad s.a.w. dan ke atas keluarganya serta para sahabatnya.
Merujuk kepada risalah pelajar pondok Pasir Tumbuh yang bertajuk ‘Maulidurrasul Dengan Dalil-Dalil Yang Nyata', maka kami kemukakan risalah ini untuk memberi penjelasan kepada masyarakat, bahawa 'SEBENARNYA TIDAK ADA SATU PUN DALIL YANG NYATA SAMADA AL-QURAN, AS-SUNNAH, IJMA' MAUPUN QlAS, BERKENAAN DENGAN AMALAN MERAYAKAN HARl KELAHIRAN NABI MUHAMMAD S.A.W.'
Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pelajar pondok itu bukannya dalil ulamak Ahlissunnah, tetapi dalilnya sendiri semata-mata. Ini kerana tidak ada seorang pun di kalangan ulamak Ahlissunnah Waljamaah yang dahulu (salaf), bermula dengan para sahabat Rasulullah s.a.w., kemudian diikuti oleh para ulamak di kalangan tabien yang mengadakan sambutan maulidurrasul. Para Imam Mazhab Empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam As-Syafie dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengadakan sambutan maulidurrasul. Demikianlah juga keadaannya, para Imam Hadis yang terkenal seperti Bukhari, Muslim, Tarmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai dan lain-lain tidak pernah kedengaran di telinga kita mereka ini telah mengadakan sambutan maulidurrasul sebagaimana yang diadakan sekarang.
Ulamak dan Para Imam yang tersebut di atas adalah sudah diterima dan disepakati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia sebagai muktabar, pandangan dan mazhab mereka dipegang dan diamal oleh umat Islam sehingga kini. Jadi, kenapa kita yang mengaku bermazhab Syafie tidak mahu mengikut dan beramal dengan amalan Syafie dalam hal ini? Mungkinkah kita hanya mengaku bermazhab Syafie tetapi pegangannya tidak kita ikuti! Agaknya kitab karangan Imam Syafie yang terkenal iaitu al-Umm pun tidak baca.
Oleh itu, jangan marah kalau kita katakan ' Hanya Orang-Orang Sesat Sahaja Yang Suka Melakukan Amalan Bidaah'.

CUBA KITA LIHAT SATU PERSATU HUJJAH DAN DALIL YANG DIKEMUKAKAN OLEH PELAJAR PONDOK PASIR TUMBUH ITU.

1. Firman Allah yang bermaksud: “Maka mereka yang beriman dengannya (Muhammad), membesarkannya dan membantunya dan mengikut cahaya (al-Quran) yang diturunkan bersamanya. Mereka itulah yang mendapat kejayaan.” (Surah al-A’raf, Ayat:157)

Kita jawab:- Kalimah 'membesarkan Nabi' dalam ayat ini tidak ada kaitan dengan sambutan maulid yang diadakan. Tidak ada seorang pun Ulamak Salaf dan para mufassir yang muktabar mentafsirkan ayat ini dengan mengadakan maulid. Dan setakat ini kita belum pernah terbaca dalam mana-mana kitab tafsir yang menghubungkan ayat ini dengan maulidurrasul. Mungkin pelajar pondok yang berkenaan sahajalah yang mentafsir begitu.

2. Firman Allah Taala yang bermaksud: “Sesiapa yang membesarkan tanda-tanda Allah, maka membesarkan itu ialah setengah daripada menjunjung perintahNya dan menjauhi laranganNya.” (al-Haj : 32)
Kita jawab:- Ada sedikit perbedaan antara terjemahan yang dibawa oleh pelajar pondok dengan terjemahan yang terdapat di dalam Tafsir Pimpinan ar-Rahman Kepada Pengertian al-Quran yang ditulis oleh Shaikh Abdullah bin Muhammad Basmih, cetakan keenam 1983, yang berbunyi :
“Demikianlah (ajaran Allah); dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka (dialah orang yang bertaqwa) kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat taqwa hati orang mukmin.”
Di sini kita tidak hendak bincang tentang perbedaan terjemahan itu, yang perlu dilihat apakah maksud 'Syiar-Syiar Agama Allah.’ Cuba kita lihat nota kaki (hasyiah) yang terdapat di dalam Tafsir Pimpinan ar-Rahman itu sendiri yang berbunyi:
Syiar artinya : Lambang. Syiar agama Allah atau Syiar Islam ialah: Amal ibadat yang zahir dan benda-benda yang berhubung dengan ugama, yang melambangkan ugama Allah. Misalnya di dalam ibadat haji ialah tawaf, saie, berwuquf di Arafah dan sebagainya. Demikian juga binatang ternakan yang dijadikan qurban atau yang dijadikan hadyah kepada faqir miskin yang ada di Mekah.
Di dalam huraian yang dibawa oleh penulis tafsir tersebut, kita tidak dapati syiar Agama Allah dimaksudkan dengan maulid, bahkan dimaksudkan dengan amalan ibadat haji itu sendiri iaitu Tawaf, Saie dan Wuquf. Untuk keterangan lebih lanjut sila rujuk tafsir al-Azhar yang di tulis oleh Prof. Dr. Hamka. Saya mencadangkan buku ini kerana ianya boleh dibaca oleh semua orang samada yang berkemampuan dalam bahasa Arab atau tidak. Kalau anda berkemampuan dalam bahasa Arab, masih banyak lagi buku-buku tafsir yang boleh anda rujuk contohnya, Tafsir Ibnu Kasir, Qurtubi, al-Munir, al-Asas fi at-Tafsir tulisan Said Hawa dan lain-lain, kesemuanya tidak mentafsir 'SYIAR-SYIAR ALLAH DENGAN MENGADAKAN MAULIDURRASUL.’ Hanya pelajar pondok berkenaan sahaja yang mentafsir begitu.

3. Meriwayat Imam Bukhari dalam Sohihnya, begitu juga Imam Ismail dan Abdul Razak :
“Bahawa diringankan azab Abi Lahab pada hari Isnin kerana memerdekakan Thuaibah iaitu hamba yang menceritakan khabar gembira tentang kelahiran Nabi s.a.w.”

Kita jawab:- Dakwaan penulis pondok berkenaan bahawa hadis ini terdapat dalam Sohih Bukhari itu adalah palsu semata-mata dan satu fitnah terhadap Imam Bukhari. Begitu juga ianya tidak terdapat di dalam riwayat Ismaieli dan Abdul Razak. Cuma Suhaifi ada mengemukakan cerita ini tanpa menyebut sanad. Sila lihat Umdatul Qari, karangan Badruddin Aini, juz. 20, halaman 95. Fathulbari, juzu’ 19, halaman 174 - 175. Karangan al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Raudhul Unuf, juzu’ 5, halaman 191. Karangan as-Suhaili.
Yang ada dalam Sohih Bukhari hanyalah kata-kata Urwah berkenaan dengan Thuaibah pernah menyusukan Nabi s.a.w. setelah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Di sana ada satu riwayat lain yang mengatakan Thuaibah tidak dimerdekakan pada hari kelahiran Nabi s.a.w. bahkan ianya dimerdekakan selepas hijrah Nabi s.a.w. ( Ibid, juzu’ 5, halaman 191). Dan juga tidak terdapat kata-kata “Diringankan azab Abu Lahab pada hari Isnin kerana memerdekakan Thuaibah” di dalam kata-kata Urwah itu. Untuk keterangan lanjut, sila lihat Sohih Bukhari, Kitabun Nikah, Bab Wa Ummahatukumullati Ardha'nakum.
Apa yang menghairankan kita, tidak ada seorang pun di kalangan pensyarah hadis ketika menghuraikan kata-kata Urwah ini membuat kesimpulan bahawa dengan menyambut maulidurrasul, seseorang muslim akan diringankan azabnya di dalam neraka sebagaimana yang berlaku terhadap Abu Lahab. Jelaslah idea kelebihan menyambut maulidurrasul berasaskan kata-kata Urwah itu tidak berpandukan pendapat ulamak muktabar.

Berdasarkan kenyataan di atas, dapatlah kita ringkaskan seperti berikut:

1. Bahawa kata-kata tersebut adalah semata-mata kala-kata Urwah. Bukannya hadis Nabi. Lagi pun Urwah meriwayatkannya secara Mursal. Beliau tidak menceritakan daripada siapa beliau mengambil kata-kata ini. Riwayat yang mursal tidak boleh dijadikan hujjah syari'yyah.

2. Peristiwa diringankan azab Abu Lahab pada hari Isnin ini hanya mimpi Abbas sewaktu belum memeluk Islam. Kenyataan ini juga tidak terdapat dalam Bukhari. Ulamak sudah sepakat (ijma’) bahawa mimpi seseorang apalagi seorang kafir tidak boleh dijadikan hujjah syar'iyyah, biar bagaimana tinggi keimanan, keilmuan dan ketaqwaannya. Kecuali mimpi para Nabi, kerana mimpi para Nabi adalah wahyu dan wahyu adalah benar. Mengikut pendapat ulamak salaf dan khalaf, bahawasanya orang kafir tidak diberi pahala di atas amalan baik yang dikerjakannya apabila mati di dalam kekufurannya itu. Ini berdasarkan kepada firman Allah Taala yang bermaksud:
" Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan." (al-Furqaan, ayat: 23)

3. Diriwayatkan daripada Qatadah al-Ansori, Bahawasanya Nabi ditanya tentang berpuasa hari Isnin, berkata Nabi s.a.w: “Itulah hari yang dilahirkan aku padanya dan diturunkan kenabian ke atasku.”

Kita jawab :- Hadis ini tiada kaitan langsung dengan 'Maulid' bahkan ianya berkaitan dengan berpuasa sunat hari Isnin. Inilah sikap kita, sudah terbalik, mana amalan yang terdapat dalam hadis jarang kita amalkan, iaitu seperti berpuasa sunat hari Isnin tetapi amalan yang tiada nas seperti 'Maulid' itu kita amalkan dan kita pertahankannya mati-matian. Sudah terbalik nampaknya seperti kata orang “Burung punai kena kail, ikan sepat kena getah pemikat.” “Hujan ke langit, Air sungai deras ke hulu.”

4. Orang yang pertama merayakan maulid adalah sultan yang dikatakan seorang raja yang adil, warak, zuhud dan alim – Sultan Ibnu Malik al-Muzaffar – sehinggakan ulamak-ulamak yang muktabar didakwa telah menghadiri majlis maulidnya. Malah ulamak besar Syeikh Abu Khattab Ibnu Dihyah telah mengarang kitab Al-Tanwir yang membicarakan amalan maulid.

Kita jawab:-

Raja ini (wafat 630 H) bukanlah seperti yang didakwa itu bahkan dia seorang yang pemboros, pembazir harta rakyat dan zalim. Dialah raja yang pertama mengada-adakan (bid’ah) perayaan maulid nabi sehingga terbantut segala kegiatan ekonomi masyarakat, kerana perayaan ini dilakukan secara besar-besaran bermula dari bulan Safar lagi. Sambutan ini disertakan dengan nyanyian, permainan, dan berbagai-bagai bentuk hiburan. Lihat Mu’jamul Buldan jilid 1 ms 87 karangan Yaaqut al-Hamawi, Al-Qaulul Muktamad karangan Imam Ahmad b Muhammad Misri al-Maliki, Wafayatul A’yan karangan Ibnu Khallikan dan Duwalul Islam karangan Imam Zahabi.
Kalau Suyuti memuji raja ini bagaimana pula dengan ulamak-ulamak lain terutamanya Yaqut yang hidup sezaman dengan Raja Muzaffar itu sendiri. Siapakah agaknya lebih tahu tentang raja itu; Yaqut atau Suyuti?
Berkenaan Syeikh Abu Khattab Ibnu Dihyah – Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani menulis di dalam Lisanul Mizan jilid 4 ms 296. Dia seorang yang suka memburuk-burukkan imam-imam dan ulamak-ulamak salaf (bermulut hodoh), dungu, sangat sombong, dangkal dan alpa dalam hal-hal agama. Hafiz Ibnu Hajar menulis lagi tentangnya; Ibnu Najjar berkata:
“Saya melihat ulamak bersepakat tentang dusta dan kelemahannya.” (Ibid ms 295)
Besar sungguh ulamak ini sehingga semua ulamak sepakat mengatakan dia pendusta dan lemah! Ulamak-ulamak seperti inilah yang sentiasa bersedia menjadi pengampu dan pembodek raja yang zalim!!

6. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah: Bersabda Rasulullah: “Tidak berhimpun satu perhimpunan pada satu majlis di dalam masjid daripada masjid-masjid Allah, lalu mereka membaca al-Quran dan bertadarus sesama mereka, melainkan turun ke atas mereka ketenangan yang diselubungi rahmat Allah serta dilingkungi para malaikat di sisinya.” (Sohih Muslim).

Kita jawab :- Hadis ini langsung tidak menyentuh soal Maulidurrasul, bahkan hadis ini menyentuh soal membaca al-Quran. Ini telah disepakati bahawa ianya sabit dan tidak ada apa yang hendak dibantah lagi. Yang kita bantah laiah perayaan menyambut maulidurrasul bukannya membaca al-Quran.

7. Bersabda Nabi s.a.w: “Tidaklah berhimpun satu perhimpunan di dalam suatu majlis lalu mereka tidak berzikir mengingati Allah dan tidak berselawat ke atasku, melainkan kekurangan dan penyesalan ke atas mereka di hari Qiamat.”

Kita jawab :- Hadis inipun tidak ada kena mengena dengan maulidurrasul, dan tidak ada kena mengena dengan berdiri sewaktu berselawat.

8. Firman Allah Taala: “Kami ceritakan kepada engkau setiap perkhabaran daripada kisah-kisah Nabi yang menguatkan hati engkau dengannya dan datang kepada engkau dalam perkhabaran ini, kebenaran, pengajaran dan peringatan bagi orang yang beriman.” (Hud : 120).

Kita jawab:- Ayat ini juga tiada kaitan langsung dengan maulidurrasul yang sedang kita bicarakan. Saya pun tidak faham kenapa Pelajar Pondok berkenaan itu membawa ayat ini dalam memberi hujjah tentang maulid. Nampaknya beliau tidak kena memasang sekeru pada nat. Kalau begini jadinya maka akan rusaklah ugama kita. Nauuzubilaah min zaalik..

9. Meriwayatkan Imam Ahmad dan Hakim daripada Suhaib, Nabi bersabda: “Seseorang yang terlebih baik di antara kamu ialah mereka yang menjamu makanan dan menjawab salam.” Berkata al-lraqi hadis ini sahih sanadnya. Meriwayat Tirmizi: “Bahawa sahabat-sahabat Nabi tidak bersurai mereka daripada majlis bertilawah al-Quran dan berzikir, melainkan selepas menikmati jamuan.”

Kita jawab:- Hadis-Hadis ini juga tidak ada kena mengena dengan merayakan maulidurrasul. Kita nampak pelajar pondok berkenaan seolah-olah ingin menyatakan bahawa apa salahnya kita merayakan maulidurrasul kerana maulid itu pengisiannya ialah selawat, berzanji, baca rawi, berzikir, baca al-Quran dan makan minum. Semua perbuatan tersebut adalah ibadah dan boleh pahala. Jadi manakah yang dikatakan bidaah itu. Adakah baca al-Quran, berzikir, berselawat itu dikatakan bidaah? Mungkin pelajar pondok tersebut menjawab tidak bidaah sekali-kali! Bahkan mendapat pahala pula.

Kalau begitu keadaannya cuba pula jawab soalan ini iaitu: Kenapa kita menghukum Loteri Kebajikan Masyarakat itu sebagai judi? Tiket yang kita beli dengan harga satu ringgit itu adalah kita anggap sedekah semata-mata, kertas yang bertulis nombor itu adalah semata-mata kertas, tidak haram menyentuh kertas itu. Dan duit seratus ribu yang kita dapat itu ialah hadiah daripada Kebajikan Masyarakat semata-mata. Mana judinya, semua nampak halal belaka. Begitulah halnya maulid, kalau kila lihat pengisiannya memanglah baik-baik belaka. Sebab itulah ramai orang menjadi keliru. Yang kita persoal di sini ialah menyambut maulid itu sendiri, adakah ianya pernah dilakukan oleh sahabat, tabien dan para ulamak salafussoleh? Jawabnya tidak pernah.

Jadi, kenapa pula kita memandai-mandai menokok tambah ibadat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi s.a.w, sahabat, tabien dan ulamak yang terdahulu?


Kesimpulan

Khilaf yang berlaku dalam masyarakat merupakan lumrah yang tidak dapat dielakkan. Sebagai mahasiswa, jawapan ilmiah dalam setiap isu perlu diperincikan, bukan sekadar mempertahankan sesuatu topik walaupun benar, tetapi sifar hujjah. Apa yang penting ialah kita perlu memahami asas setiap ilmu, hujjah ilmiah yang kukuh sebagai panduan ulamak muda Azhari, seterusnya menerangkan kepada masyarakat berdasarkan tahap pemikiran mereka.

Janganlah perselisihan antara dua fahaman dalam mentafsirkan nas, menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, percakaran yang tidak berpenghujung hinggakan memeningkan majoriti masyarakat Islam yang rata-rata tidak memahami agama. Natijahnya musuh-musuh yang meraih keuntungan. Persoalan masyarakat yang buta a-Quran, meninggalkan solat, free-sex, akhlak merudum, negara yang tidak ditadbir secara Islam menjadi isu pinggiran semata-mata khilaf yang tidak bertepian.

Marilah kita merintis jalan Imam Hassan al-Banna dalam menyatukan ummah yang berpecah gara-gara khilaf yang membarah. Ubat yang mujarab bukanlah menyemarakkan perbalahan. Ulama yang baik ialah ulama yang mencari jalan perdamaian dalam rangka membina ummah, bukan meruntuh.

Salam perdamaian, moga umat Islam akan bersatu dan kitalah obornya.

MAULIDURRASUL, SAMPAI BILAKAH AKAN TERUS BERCAKARAN?

DISUSUN DAN DIKELOLAKAN OLEH :

MUHAMMAD NAJID BIN ABDULLAH
AHMAD MUHAIMIN BIN MUSTA
PHA
Klisenya, Persoalan Sambutan Maulidurrasul acap kali dibangkitkan dan dibincangkan di kalangan khalayak apabila datangnya bulan Rabi’ul Awal.
Fajar Jumaat Lajnah Penerbitan KPKM sesi 2006/2007 mengambil pendekatan ilmah untuk menyelongkar perbahasan yang kian hangat di kalangan masyarakat berkenaan sambutan Maulidurrasul.
Fajar Jumaat mengambil pendekatan muktadil di dalam membawakan isu sensitif ini sebagai maklumat tambahan kepada ulamak muda Azhari.
Atas kapasiti dan sikon selaku ulamak muda Azhari, Fajar Jumaat menyakini bahawa perbahasan pro dan kontra ini akan dapat dihadam dan dicernakan untuk disebarkan kepada masyarakat.
Sekadar mengambil pandangan Al-Imam Hasan Al-Banna dalam usul Isyrin, Fajar Jumaat percaya kontroversi ini akan dapat ditemukan titik pertemuan dan akan meredakan perbalahan dan perdebatan yang sebenarnya langsung tidak menguntungkan kebangkitan umat Islam abad 21.
Sekadar memilih 2 prinsip Al-Fahmu mengikut kupasan usul Isyrin:
BAGAIMANA INTERAKSI DENGAN KHILAF
" Perkataan seseorang boleh diterima atau ditolak, kecuali perkataan Rasulullah SAW yang bersifat maksum. Perkataan para solihin yang terdahulu (salafus soleh) mesti kita terima jika bersesuaian dengan al-Quran dan Hadis. Jika tidak, maka al-Quran dan hadislah ikutan kita yang utama, kita juga tidak dibenarkan membentangkan kecaman dan celaan terhadap individu berkenaan dalam masalah khilafiah. Kita serahkan mereka kepada niat mereka sedang mereka telah melakukan sesuatu dengan apa yang mereka telah kemukakan."
KONSEP IJTIHAD DALAM MASALAH FIQH
“ Perselisihan fiqh pada perkara cabang tidak seharusnya menjadi punca perpecahan dalam agama dan mengheret kepada permusuhan dan saling benci-membenci. Setiap mujtahid mendapat ganjarannya. Tiada salahnya membuat penjelasan ilmiyyah pada masalah perselisihan di bawah naungan rasa mahabbah kerana Allah dan saling bertolong-bantu untuk mencapai hakikat (kebenaran) tanpa mengheret kepada perdebatan yang tercela dan rasa ta’asub.”
KHILAF FIQHI DAN BID’AH
“ Bid’ah Idhafiyyah, Tarkiyyah dan beriltizam dengan ibadat yang mutlak merupakan perselisihan fiqh. Semuanya terdapat pandangan ulamak dan tidak mengapa kita mencari hakikat dengan dalil dan bukti.”
Diharapkan Artikel Fajar jumaat Edisi Maulidurrasul ini tidak disalah erti dan akan dapat memberikan maklumat tambahan kepada para Azhari.
DI RIMBUNAN POHON ISLAM, ERATKAN SALAM PERSAUDARAAN, ELAKKAN SENGKETA DAN PRASANGKA. MARI KITA BINA KASIH SAYANG SESAMA INSAN DEMI KASIH SAYANG TUHAN.

Artikel ini diperoleh daripada http:www.harakahdaily.com

*SEJARAH RINGKAS*

Perayaan Maulidur Rasul telah diasaskan oleh kerajaan Fatimiah di Mesir. Kerajaan Fatimiah telah merayakan perayaan ini secara besar-besaran. Bukan hanya hari jadi Rasulullah saw sahaja yang dirayakan, tetapi juga ahli keluarga Nabi saw seperti Zainab, Hassan, Hussain (r.a.). juga dirayakan. Bahkan mereka juga merayakan kelahiran Nabi Isa as.

Walaubagaimanapun, semua perayaan ini telah dihentikan pada tahun 488 atas perintah Perdana Menteri al-Afdal Shahindah pada ketika itu yang berpegang kuat pada sunnah seperti tercatit di dalam buku Al-Kamel, karangan Ibnu Al-Atheer. Masyarakat berhenti merayakannya sehingga Al-Ma'moon Al-Bataa'ni memegang kuasa kerajaan. Beliau memulakan kembali perayaan yang telah dihentikan sebelum itu.

Apabila Kerajaan al-Ayubbiah merampas kuasa, semua perayaan telah dihentikan. Namun begitu, masyarakat tetap merayakannya di kalangan keluarga mereka di dalam rumah. Pada Abad ke 7, Putera Muzafar Al-Deen Abi Sa'd Kawakbri Ibn Zein Ed-Deen `Ali- Ibn Tabakatikin telah mewartakan perayaan Maulid Nabi di Bandar Irbil. Beliau merupakan seorang sunni. Muzafar mengambil berat akan perayaan ini sehingga memerintahkan agar persediaan seperti mendirikan khemah, menghias khemah dan pelbagai lagi dilaksanakan seawal dan sebaik mungkin. Setiap kali selepas solat Asar, Muzafar akan menyaksikan perayaan ini di dalam khemah yang telah didirikan itu.

Perayaan diadakan pada 8 Rabiulawal dan kadang-kadang 12 Rabiulawal. Sambutannya diisikan dengan pelbagai acara antaranya membaca sejarah Nabi (s.a.w.) sehinggalah kepada menghias binatang ternakan untuk disembelih kemudian diadakan jamuan besar-besaran.

Berkata Ibnu Haajj Abu Abdullah Al-Abdari, perayaan tersebut tersebar luas di seluruh Mesir pada zaman pemerintahan Putera Muzafar ini. Beliau menentang akan perayaan yang diadakan. Banyak buku telah ditulis mengenai perayan Maulidur Rasul ini antara penulisnya ialah Ibn Dahya, meniggal dunia pada 633, Muhy Ed-Deen Ibn Al-`Arabi, meniggal di Damascus pada 683, Ibn Taghrabik, meniggal di Mesir pada 670, dan Ahmad Al-`Azli dan anaknya Muhammad, meninggal di Sebata pada 670.
Oleh kerana amalan bid'ah yang banyak ketika perayaan itu, ulama' telah berbeza pendapat akan kebolehan merayakan Maulid Nabi ini. Pendapat pertama membolehkan perayaan ini manakala pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya. Antara yang membolehkan ialah As-Siyooti, Ibn Hajar Al-`Asqalaani dan Ibn Hajar Al-Haythmi. Walaupun mereka bersetuju dengan perayaan ini, mereka tetap membangkang aturcara ketika Maulid itu (pada zamannya).

*HUKUM MAULID*

Seperti yang telah diketahui, perayaan Maulidur Rasul ini merupakan satu perayaan yang kontroversi. Ulama' berbeza pendapat akan kebolehan perayaan ini. Kita sebagai masyarakat awam tersepit antara dua pendapat. Yang mana perlu kita turuti. Sedangkan kedua-dua belah pihak terdiri daripada ulama'-ulama' yang hebat dan tidak boleh ditolak lagi akan kewibawaan mereka. Di dalam artikel ini, akan dilampirkan kedua-dua belah hujah setakat mana yang mampu dikumpulkan. Melalui cara ini, kita dapat menilai sendiri yang manakah mempunyai hujah yang kuat. Dan insya Allah, kita akan berada di jalan yang benar.

*HUJAH MEMBOLEHKAN MAULIDUR RASUL*

Antara ulama' yang menyokong akan Maulidur Rasul ialah Imam Jalaluddin Sayuti dan Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan.

Telah berkata Imam Jalaluddin Sayuti: "Ibadat macam itu adalah bid'ah Hasanah (bid'ah baik) yang diberi pahala mengerjakannya kerana dalam amal ibadat itu terdapat suasana membesarkan Nabi, melahirkan kesukaan dan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW yang mulia".

Dan berkata Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan: "Telah berlaku kebiasaan bahawa orang apabila mendengar kisah Nabi dilahirkan, maka ketika Nabi lahir itu mereka berdiri bersama-sama untuk meghormati dan membesarkan Nabi Muhammad saw. Berdiri itu adalah hal yang mustahsan (baik) kerana dasarnya ialah membesarkan Nabi Muhammad saw dan sesungguhnya telah mengerjakan hal serupa itu banyak dari ulama-ulama ikutan umat."

Berkata pula Syeikh Atiah Saqr: "Saya berpendapat tidak menjadi kesalahan untuk menyambut maulid. Apatah lagi di zaman ini pemuda pemudi Islam semakin lupa dengan agama dan kemuliannya. Perlu juga diingat sambutan tersebut janganlah dicemari oleh perkara-perkara haram dan bid'ah. Seperti pergaulan antara lelaki dan wanita tanpa batas. Kita juga tidak sewajarnya menjadikan sambutan ini sebagai satu tradisi yang khusus, sehingga timbul dalam kefahaman masyarakat jika sesuatu acara tidak dilansungkan maka seseorangitu dikira telah berdosa dan melanggar syariat."

Syeikh Yusuf Qardawi juga telah memberi komen mengenai maulid ini. Beliau berkata(ringkasan): "Semua telah sedia maklum bahawa sahabat-sahabat Rasulullah saw tidak merayakan hari kelahiran Rasulullah saw. Ini adalah kerana mereka telah menyaksikan secara langsung setiap gerak-geri Rasulullah saw dan seterusnya ingatan terhadap Rasulullah saw itu kekal di dalam hati dan juga ingatan. Sa'd Abi Waqas mengatakan bahawa beliau begitu ghairah untuk menceritakan mengenai Rasulullah saw kepada kanak-kanak sama sepertiman keghairahan mereka mendidik anak-anak itu Al-Quran. Oleh kerana mereka sering menceritakan sejarah perjuangan Rasulullah saw, maka tidak perlulah mereka merayakan sepertimana dirayakan Maulid ar-Rasul kini.

Walaubagaimanapun, generasi terkemudian telah mula melupakan kegemilangan sejarah Islam dan kesannya. Dengan itu, perayaan Maulid Rasul ini diadakan bertujuan untuk mengingati sejarah Islam ketika Rasulullah saw masih hidup. Tetapi malangnya, Maulid Rasul ini telah bercampur dengan amalan bid'ah yang ditentang oleh Islam. Sebenarnya, meraikan hari kelahiran nabi bermakna meraikan hari kelahiran Islam. Maka dibolehkan meraikan Maulid nabi ini dengan syarat tidak dicampur-adukkan dengan perkara-perkara bid'ah. Tetapi sebaliknya diisi dengan ceramah yang menceritakan akan sejarah Islam."

*Berikut adalah antara dalil-dalil yang menjadi hujah bagi yang membolehkan Maulid ini:*

1) Allah berfirman: "maka orang yang beriman kepadanya (Muhammad saw) memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran) mereka itulah yang beruntung." - Al-Araf: 157
Keterangan: Tujuan maulud diadakan adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad saw. Maka perayaan maulud masuk dalam umum ayat tersebut.

2) Firman Allah: "Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah."-Ibrahim. Ayat 5 Keterangan: Al-Baihaqi di dalam "Syakbu al-Iman" daripada Ubai bin Kaab daripada Nabi saw, sesungguhnya baginda menafsirkan 'hari-hari Allah' ialah hari-hari nikmat dan kurniaan Allah. Al-Alusi dalam Ruh al-Ma'ani menjelaskan lagi dengan katanya "kelahiran Nabi saw merupakan nikmat yang paling besar."

3) Bahawasanya Nabi Muhammad saw datang ke Madinah maka beliau mendapati orang-orang yahudi berpuasa pada hari Asyura iaitu hari 10 Muharram, maka Nabi bertanya kepada orang yahudi itu: "Kenapa kamu berpuasa pada hari Asyura?" Jawab mereka: "Ini adalah hari peringatan, pada hari serupa itu dikaramkan Firaun dan pada hari serupa itu Musa dibebaskan, kami berpuasa kerana bersyukur kepada Tuhan." Maka Nabi berkata: "Kami lebih patut menghormati Musa berbanding kamu." – [Riwayat Bukhari dan Muslim.]

4) Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Syarah Bukhari yang bernama Fathul Bariberkata bahawa dari hadis ini dapat dipetik hukum: - Umat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan memperingati hari-hari bersejarah, hari-hari yang dianggap besar umpamanya hari-hari maulud, mi'raj dan lain-lain. - Nabi pun memperingati hari karamnya Firaun dan bebasnya Musa dengan melakukan puasa Asyura sebagai bersyukur atas hapusnya yang batil dan tegaknya yang hak.

5) Dalam sahih Muslim daripada Abi Qatadah al-Ansari berkata: Nabi (s.a.w.) telah ditanya tentang puasa pada hari Isnin lalu baginda bersabda: "Di hari tersebutlah aku dilahirkan dan di hari tersebut jugalah aku diutuskan." Keterangan: Rasul saw menegaskan kelebihan hari kelahirannya berbanding hari-hari lain. Oleh itu setiap mukmin sewajarnya berlumba-lumba beramal dan bersyukur dengan kelahiran baginda saw yang membawa rahmat kepada seluruh alam.

*HUJAH MENENTANG MAULIDUR RASUL*

Berikut antara pendapat yang menentang bersertakan hujah mereka:

1) Nabi Muhammad saw tidak pernah merayakan atau menyuruh umatnya untuk merayakan hari kelahirannya. Nabi saw telah menekankan agar jangan memperbesarkannya sepertimana orang kristian memperbesarkan Nabi Isa as. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari: Baginda bersabda, "Jangan memperbesarkan mengenai aku seperti Kristian memperbesarkan mengenai anak Maryam. Aku hanyalah hamba, jadi katakanlah, 'hamba Allah dan pesuruh Nya."(Au Qoma Qol)

Apa yang telah disuruh Rasulullah saw hanyalah menyuruh umatnya menjadikan hari kelahirannya satu hari untuk beribadat yang mana berbeza dengan perayaan. Bertepatanlah dengan hadis di bawah: Dalam sahih Muslim daripada Abi Qatadah al-Ansari berkata: Nabi (s.a.w.) telah ditanya tentang puasa pada hari Isnin lalu baginda bersabda: "Di hari tersebutlah aku dilahirkan dan di hari tersebut jugalah aku diutuskan."
"…Dan hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan , kerana setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah , dan setiap bid'ah itu adalah sesat " . [Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud]

2) Para sahabat Rasulullah dan juga umat Rasulullah saw pada 3 abad kemudian tidak pernah merayakannya walaupun merekalah orang yang lebih mencintai Rasulullah saw lebih dari umat terkemudian..

Hadis Imran bin Husain r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya yang terbaik dari kalangan kamu ialah sezaman denganku, kemudian orang yang hidup selepas zaman aku, setelah itu orang yang hidup selepas mereka. Imran berkata: Aku tidak mengetahui kenapakah Rasulullah s.a.w menyebut selepas kurunnya sebanyak dua atau tiga kali. Selepas itu datang satu kaum yang diminta memberi penyaksian tetapi tidak di beri penyaksian, yang berkhianat sehingga tidak boleh dipercayai, yang suka bernazar tetapi tidak melaksanakannya dan sukakan kemewahan. Perayaan Maulid Nabi datang beberapa abad kemudian yang mana ciri-ciri Agama Islam yang sebenar sudah hilang dan bid'ah berleluasa.

3) Allah berfirman di dalam Al-Quran:
Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu,Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. 3:31-32)

Ayat di atas menerangkan cara menunjukkan kasih sayang yang sebenar yang patut dilakukan kepada Rasulullah saw. Ayat yang pertama di atas menjelaskan bahawa cinta itu hanyalah pengakuan, tetapi buktinya ialah menuruti apa yang Rasulullah saw bawakan. Manakala ayat kedua menekankan kepentingan dalam menuruti kehendak Allah dan Rasul Nya. Allah menyudahi ayat di atas dengan ancaman yang keras bahawa sesiapa yang tidak mahu mentaati adalah kafir dan Allah tidak mencintai orang kafir.

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. (QS. 5:3)

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. 33:21)

4)Kata-kata sahabat Rasulullah saw:
Huzaufah Ibnu Al-Yamaan ra berkata : "Setiap ibadah yg tidak dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw, maka janganlah melakukannya"

Dan berkata Ibnu Mas'ud :"Ikutlah (sunnah) dan jangan menambah, dan telah cukup bagi kamu - perbuatan yg lama (kekal dengan cara lama)"

Rujukan: www.islam-qa.com
www.islamonline.com
http://www.surau.ladang.net/
http://islam.tc/ask-imam/index.php www.bicaramuslim.com
Artikel 'The Milaad-A Caution against Innovation' oleh Sheikh `Abdul `Aziz bin `Abdullaah bin Baaz Tafsir Al-Quran Pimpinan Ar-Rahman